Historik vandrarhemmet

– Hösten 1985 startade rättviks kommun arbetet med vandrarhemmet som ett AMU projekt då arbetslösheten var stor bland ortens timmermänn.
Arbetet startade med att utvalda tallar höggs av högsta kvalité.

Under vintern 1985 och våren 1986 timrades stommarna till vandrarhemmet enligt urgammal rättvikstradition

Timringen utfördes av Hans Ollas, Kjell Lindh och Folke Bergfeldt. På bilden Hans Ollas.

Kjell Lindh vid monteringen av stommen. Timret hålls på plats dels genom knutar och dels genom ”dymlingspinnar”.

I förgrunden syns ”torpargrunden” till tvåvåningshuset. I bakgrunden pågår takläggning på den ena flygelbyggnaden.

efter takarbetet finjusteras ”torpargrunden”.

Hösten 1986 grävdes utvändigt vatten och avlopp. I bakgrunden syns de tre timmerstommarna.

Inredningsarbetet påbörjades hösten 1986. Mats Sundin väljer ut virke till innerväggar.

Våren 1987 slutfördes inredningsarbetet. Arne Steger och Hans Blom målar sängar och lister.

I juni 1987 togs vandrarhemmet i bruk. Invigningen skedde lördagen den 13e juni.